Page 1 - Microsoft Word - Оз.рапс.doc
P. 1
Место проведения опыта: ГП "Лидиевское", Николаевская обл., 2010 г.

Культура: озимая пшеница.

Сорт: "Таня".


Затвердженні): Зятверджев
Директор ПГТ «Роді Директо^рЩВ СІ I -;<.Нібу іон» ДП «Лідіївське»

ерещенко O.K.
«3 5» жовтня « Af » _______2010р.
-• - - t l i f І
-
J y
По визначенню технологи застосування Лігногумату (ЛГ) йний та Альбіту при вирощу
ванні сільськогосподарських культур.
Ми, що підписалися нижче, комісія у складі: Філімонова В.В. - головного агронома представника
ТОВ СП «Нібулон» ДП «Лідіївське»; та Куделі І.В„- представника фірми «Родоніт»;
Склали цей Акт про те, що в с/г підприємстві ТОВ СП «Нібулон» ДП «Лідіївське»; були проведені
демонстраційні польові досліди но вирощуванню сільськогосподарських культур з використанням
технології застосування Альбіту, наданого компанією «Родоніт».
Результати досліджень викладені у таблиці 1, що наведена нижче:

Таб. 1. Ефективність технології застосування АЛЬБІТУ7 при вирощуванні озимої пшениці.

Варіант Площа, Дата Урожай Прибавка Якість,
га проведен. ність, ц / % Клас
заходу ц/га зерна
Контроль (традиційна технологія) Білок -
128 га 48,5 Клейк. -
ІДК -
Клас - 1-й j
Варіант 1.Контроль- 1-на обробка Білок -
Альбітом 0,04л/га з інсектицидом 20 га Травень 53,9 5,4ц/ 11,1% Клейк. -
по вегетації (50-300 л. робочого 2010р ІДК -
розчину на га). Клас - 1 -й
Традиційна технологія включає такі складові:
• сорт «Таня»
• репродукція друга
• попередник пар
• норма висіву культури, кг/га 230кг/га
• агрофон чорнозем звичайний
• обробіток грунту - культивація

• протруйник насіння «Ламардор»
* гербіциди «Меркурій»
• фунгіциди - «Рекс дуо», «Фолькон»
Пестициди,інсектициди— «Акцент»
• Основне внесення добрив - Нітроамофоска-100 кг при сівбі
• ■■ Аміачна селітра-100 кг - весняне підживлення .

• інше

ґод оіцт
Від ПП «Родоніт»: Від ТОВ СП «Нібулон» ДП «Лідіївське»
Куделя І.В. Філімонов В.В..
   1