Page 1 - index
P. 1
APP „VALSTS STENDES GRAUDAUGU SELEKCIJAS INSTITŪTS”
Apstiprinu:


Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūta direktore.: Inga Jansone


Produkta „Albit” efektivitātes novērtējums

vasaras kviešu sējumā (bioloģiskajā

audzēšanas sistēmā)

Izpildītāji:

Mag. lauks. Solveiga M alecka.
agronome Margita Damškalne
APP ,,Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts’'


Dižstende, 2015
   1   2   3   4   5   6