Page 2 - index
P. 2Komentář:

Vzhledem, že ozimá pšenice byla vyseta v pozdním jaru, tak fáze 45 BBCH je pouze orientační a
neodpovídá skutečným podmínkám na poli. Opticky rozdíly nebyly přímo viditelné. Výsledky se
projevily až při vážení. U varianty 3 a 6 se nevyskytovaly na spodu rostlin nažloutlé listy.

V každém případě bych doporučil ověření v maloparcelových pokusech.Zpracoval:
Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507
161 06 Praha Ruzyně

Dne: 11. 7. 2014 Praha


   1   2   3   4   5   6   7