Page 1 - index
P. 1
Výsledky pokusů s přípravkem Albit v roce 2014:


Testy klíčivosti:

Varianty:

Standardní test klíčivosti, od každé varianty 3 opakování, Petriho misky o Ø 12 cm, dva filtrační
0
papíry, hodnoceno po 10 dnech, teplota 20 C, uloženo v termostatu.
1. Ozimá pšenice Bohemia mořeno Lamardor
2. Ozimá pšenice Bohemia mořeno Lamardor + Albit
3. Jarní ječmen Sebastian mořeno Lamardor
4. Jarní ječmen Sebastián mořeno Lamardor + Albit

Varianta a b c Průměr klíčivosti
1 92 94 90 92
2 95 97 96 96
3 94 93 96 94,3
4 96 97 97 96,7


Aplikace albitu na rostliny v nádobách:

Varianty:


Aplikace provedena v nádobách (květináče). Dávka 40 ml/ha Albitu. Do nádob o průměru 30 cm bylo
vyseto 50 obilek, celkem 3 opakování, hodnocena hmotnost varianty v gramech na nádobu.

1. Ozimá pšenice Bohemia mořeno Lamardor
2. Ozimá pšenice Bohemia mořeno Lamardor + Albit
3. Ozimá pšenice Bohemia mořeno Lamardor + Albit (BBCH 22) + Albit (BBCH 45)
4. Jarní ječmen Sebastian mořeno Lamardor
5. Jarní ječmen Sebastián mořeno Lamardor + Albit
6. Jarní ječmen Sebastian mořeno Lamardor + Albit BBCH 22) + Albit (BBCH 45)


Varianty a b c Průměr hmotnosti
1 10,6 12,8 9,7 11,03
2 11,2 12,9 13,9 12,67
3 12,6 13,5 16,4 14,17
4 11,5 12,9 14,9 13,10
5 11,2 14,9 15,8 13,97
6 12,9 16,9 17,8 15,87

   1   2   3   4   5   6