Page 1 - index
P. 1
Atskaite pec līguma Nr. 2./2014..
Lauka izpētes izmēģinājumam 2014. gadā SIA „ LLU MPS „Vecauce"".

Metodika. Lauka izmēģinājums 2014. gada sezonā iekārtots SIA LLU MPS „Vecauce"
izmēģinājumu laukā „Aizaploki". Izmēģinājums ierīkots 4 atkārtojumos, katra lauciņa lielums 14 m2.
Izmantota vasaras kviešu šķirne 'Bon Bon' ar izsējas normu 600 dīgtspējīgas sēklas uz m2.
Izmēģinājuma varianti (līguma Nr. 2./2014. pielikums):


Variants Pētījuma mērķis
1. Kontrole

2. Albit (Krievija) Samazinot fungicīdu lietošanu par 50%,
ražība nesamazinās

3. Albit (Krievija) Nelietojot fungicīdu, ražība nesamazinās
Izmēģinājums ierīkots Smilšmāla kultūraugsnē ar šādiem agroķīmiskajiem rādītājiem: pH KCL
6.7; P20 5 255 mg kg'1 augsnes, K20 125 mg kg'1 augsnes, trūdvieiu saturs 1.7%.
Agrotehnika. Priekšaugs - Vasaras zieži. Pirms sējas: tika izkliedēts pamatmēslojums: Ni8 P8
Ki6 300 kg ha'1. Fosfora saturs minerālmēslos mazs, bet tas augsnē ir labi nodrošināts - sezonas laikā
fosfora trūkums augiem netika novērots.
Veģetācijas laikā tika veikti sekojoši smidzinājumi: herbicīds Biathlon 0.06 g ha-1 +Dash 0.5 L
ha-1 + augšanas regulators Cykocel 1. 0L ha'1 20.05.14. (AS 29), fungicīds Opera N 1.0 L h a 1 + sistēmas
iedarbības insekticīds Perfekts 0.6 L ha'1 10.06.13. (AS 63),
Ražas vākšanā izmantos kombains HEGE 140. Raža novākta 21.08.2014.

Smidzinājumi pēc metodikas:
2.,3. variants: Albit (Krievija) Sēklu apstrāde: samazina kodinātāja devu, lieto 40 ml / lt sēklu;
1.reize- 40ml/ha cerošanas fāzē, 16.05. (AS 21-29)
2.reize - 40ml/ha vārpošanas fāzē 28.06. (AS 51-55)

Meteoroloģisko apstākļu raksturojums izmēģinājuma sezonā Vecaucē.
Veģetācijai atsākoties (ziemas rapsim 22.03. - 25.03.., ziemas kviešiem 29. - 30.03.) īpaši
zemas temperatūras vairs netika atzīmētas un iestājās vienmērīgas temperatūras. Pavasara vasaras
sezona Vecaucē vērtējama, kā ļoti laba - mēreni silts un mitrs pavasaris - augsnē mitruma pietika
kaut arī nokrišņi bija maz. Augu sākotnējo attīstību ietekmēja ieilgušais sausums, kas ilga no 9. aprīļa
līdz 7. maijam, kad netika reģistrēti produktīvi nokrišņi. Mitruma deficīts, novērots aprīļa (25 mm no
44 mm ilggad.), maija (24 mm no 43 mm). Jūnija sākumā augiem neliels mitruma deficīts, bet no
mēneša vidus nokrišņi kļūst pietiekami (kopumā jūnijā nolija 58 mm no 51 mm vidēji), kā arī no jūnija
vidus iestājas vēss laiks - max gaisa temperatūra bija robežās no 17-19 grādiem. Jūlijs raksturojas
izteikti karsts, kad piedevām mēneša vidus bija bez nokrišņiem, augiem novērojams pastiprināts
sausuma stress. Mēneša beigās mitrums pietiekams (3 dienās nolija 61 mm). Augusta pirmā dekāde
izteikti karsta (max. temperatūras ap 30 grādiem). Vasarāji pilnvērtīgi nenogatavojās, bet tie nokalta,
kas, iespējams, atstāja ietekmi uz graudu raupjumu un kvalitāti.
   1   2   3   4   5