Page 8 - Atskaite 2013 Albit
P. 8

2. Mēslojums NPK + (
kodne +ALBIT 100
ml/t) + (herbicīds
ALBIT 50nil/ha )+ 4.70 11.93 5.13 14.60
fungieīds + (
insekticids ALBIT
50ml/ha)
3. Mēslojums NPK + (
kodne +ALBIT 50 ml/t)
+ (herbicīds ALBIT
4.90 11.13 5.09 15.33
50ml/ga )+ fungieīds +
( insekticids ALBIT
50ml/ga)


SECINĀJUMI

1. Pēc viena gada izmēģinājuma rezultātiem parādījās pozitīva preparāta ‘Albit’
ietekme uz kartupeļu šķirņu ražu, preču produkcijas 33-50 g iznākumu un
cietes ražu;
2. Efektīvāks preparāts bija kartupeļu šķirnes ‘Imanta’ stādījumā, kas ir vidēji
vēlīna šķirne un 2013.gadā tai bumbuļu veidošanās laiks sakrita ar .
3. Nepieciešams turpināt izmēģinājumus vēl vismaz 2 gadus, lai novērtētu
preparāta ‘Albit’ efektivitāti kartupeļu stādījumos.PRIEKUĻI, 2013 »
   3   4   5   6   7   8   9   10