Page 7 - Atskaite 2013 Albit
P. 74.2.tabula
Izmēģinājumā iekļauto šķirņu preču produkcijas iznākums, %, Priekuļi, 2013

Frakcijas lielums >50g 33-50g <33g puvuši
PRELMA
1. Standarta fons:
mēslojums: NPK + kodne +
48.3 46.1 5.5 0.1
herbicīds + fungicīds +
insekticīds
2. Mēslojums NPK + (
kodne +ALBIT 100 ml/t) +
(herbicīds ALBIT 50ml/ha 41.4 52.9 4.8 1.0
)+ fungicīds + ( insekticids
ALBIT 50ml/ha)
1. Mēslojums NPK +
( kodne +ALBIT 50 ml/t)
+ (herbicīds ALBIT 46.8 47.6 5.0 0.6
50ml/ga )+ fungicīds + (
insekticids ALBIT 50ml/ga)
IMANTA
1. Standarta fons:
mēslojums: NPK + kodne +
herbicīds + fungicīds + 33.1 59.7 7.0 0.2
insekticīds
2. Mēslojums NPK + (
kodne +ALBIT 100 ml/t) +
(herbicīds ALBIT 50ml/ha 43.7 51.5 4.9 0.0
)+ fungicīds + ( insekticids
ALBIT 50ml/ha)
2. Mēslojums NPK +
( kodne +ALBIT 50 ml/t)
+ (herbicīds ALBIT 32.4 61.2 6.3 0.0
50ml/ga )+ fungicīds + (
insekticids ALBIT 50ml/ga)Cietes saturs kopumā augstāks iegūts šķirnei ‘Imanta’, kas tiek izmantota cietes iegūšanai.
Cietes saturs pa variantiem svārstījās. Tā šķirnei ‘Prelma’ visaugstākais ciete saturs iegūts
2.apstrādes variantā, bet šķirnei ‘Imanta’ -3.apstrādes variantā. Abām šķirnēm preparāta
‘Albit’ pielietošana palielināja cietes ražu no hektāra.


4.3.tabula
Izmēģinājumā iekļauto šķirņu cietes saturs un cietes raža , Priekuļi, 2013


Šķirne Prelma’ Šķirne ‘Imanta’
Variants Cietes raža Ciete, % Cietes raža Ciete, %
-1
-1
t ha t ha
1. Standarta fons:
mēslojums: NPK +
46.45 11.47 46.45 15.08
kodne + herbicīds +
fungicīds + insekticīds


PRIEKULI, 2013

   2   3   4   5   6   7   8   9   10