Page 5 - Atskaite 2013 Albit
P. 5cieta no mitruma trūkuma augsnē. Sausais laiks novērsa lakstu puves izplatību, taču augusta
sākumā uz kartupeļu lapām sāka parādīties sausplankumainība. Atsevišķām šķirnēm šī
infekcija izplatījās strauji, augusta vidū sasniedzot 50% no lapu virsmas, un augusta trešās
dekādes sākumā izraisot pilnīgu lakstu nokalšanu. Starp jaunās ražas bumbuļiem puvušu
kartupeļu bija maz, jo sausajā augsnē nebija iespējama patogēnu attīstība. Dominējošās
slimības, kas šogad tiks konstatētas uz bumbuļiem ,bija parastais kraupis un melnais kraupis.3.1. tabula

Meteoroloģiskie rādītāji, 2013. g.


(dati no LVĢMC meteoroloģisko novērojumu stacijas Priekuļi)

Vidējā gaisa temperatūra, °C Nokrišņu daudzums,
Mēnesis, Dekāde mm
gads Vidēji Novirze no Summa % no
ilggadīgajiem mm ilggad.
datiem datiem
Maijs 1 12,7 3,6 0 0
2013 2 16,3 5,2 52,3 281
3 15,2 2,5 43,4 208
Vidēji 14,7 3,7 95,7 171
mēnesī
Jūnijs 1 18,7 4,8 18,7 79
2013 2 15,2 0,4 9,0 34
3 19,6 4,0 3,6 13
Vidēji 17,9 3,1 31,3 40
mēnesī
Jūlijs 1 17,9 1,5 4,9 16
2013 2 17,7 0,7 9,2 29
3 17,6 0,4 13,0 41
Vidēji 17,7 0,8 27,1 29
mēnesī
Augusts 1 19,8 2,7 11,1 36
2013 2 16,1 -0,1 47,9 163
3 15,2 0,7 17,4 62
Vidēji 17,0 1,1 76,4 87
mēnesīPRIEKULI, 2013

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10