Page 4 - Atskaite 2013 Albit
P. 4

2. Izmēģinājuma shēma

27.5 metri
6 7 2 5 3 4 1 3 6

27.5 metri

4 3 6 1 7 2 5 2 5

27.5 metri
1 2 3 4 5 6 7 1 4 7


1.-standarts (smidzināts ar ūdeni 300 l/ha katrā preparātu lietošanas reizē)
2. Humi ekstra 2x 0.2 l/ha
3. Humi Ekstra 0.2 l/ha 4x
4. Humi Plus 2.5 l/ha 2x
5. Humi ekstra visās AAL smidzināšanas reizēs
6. Kodne +ALBIT 100 ml/t) + (herbicīds + ALBIT 50ml/ha )+ fungicīds
intekticids ALBIT 50ml/ha);
7. Mēslojums NPK + ( kodne +ALBIT 50 ml/t) + (herbicīds ALBIT 50ml/ha )+
fungicīds + ( intekticids ALBIT 50ml/ha)


3. Meteoroloģisko apstākļu raksturojums

0
Kartupeļu stādīšanas laikā maija beigās gaisa temperatūra par 2,5 C pārsniedza ilggadīgos
datus, un nokrišņu līmenis bija augsts - 208% no ilggadīgajiem datiem. Rezultātā augsne bija
pietiekoši silta un mitra, kas veicināja samērā ātru kartupeļu sadīgšanu. Agrīnās šķirnes bija
sadīgušas jau 13 dienas pēc stādīšanas. Jūnija mēnesis raksturojās ar siltu un sausu laiku, kas
sekmēja nezāļu apkarošanu, ecējot un vagojot. Jūnija trešajā un jūlija pirmajā dekādē
nokrišņu daudzums bija niecīgs - tikai 13 - 16 % no ilggadējiem datiem, un kartupeļu augi

PRIEKULI, 2013

   1   2   3   4   5   6   7   8   9