Page 3 - Atskaite 2013 Albit
P. 31. Izmēģinājuma metodika un apstākļi


Izmēģinājuma APP Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts
vieta
Pasūtītājs SIA ‘AGROALBIT’
Nosaukums Produkta „Albit” efektivitātes novērtējums kartupeļu
stādījumā
Gads 2013.
Atrašanās vieta Mazā augu seka, 6. lauks
Augsnes tips Velēnu podzolaugsne, mālsmilts
-1
Augsnes P 2O 5 185 mg kg , K 2O 192 mg kg -1
raksturojums pH 5,2 trūdvielas 1,9 %
Augsnes apstrāde Lauks rudenī uzarts, pavasarī veikta dziļirdināšana
Priekšaugs Ziemas tritikāle
Pamatmēslojums 04.06.2013. NPK – 12:11:18, 500kg/ha

Sēkla Maksims, deva 0.2l/tonnu

Stādīšana 5.jūnijā
Norma 3 tonnas uz ha
2
Izmēģinājuma 44 m (2 vagas, 27.5 m garas, attālums starp vagām 0.8m. starp
lauciņa platība variantiem 1 vaga nesmidzināta)
Uzskaites lauciņa platība: katrā variantā katrā vagā izraksti 10 ceri,
aprēķināta katra cera vidējais svars un pārrēķināta raža uz 1 ha pie
50 tūkst ceru skaita uz 1 ha.
Atkārtojumi 4
Veiktās stādījuma Herbicīds: 19.06.2013. Fēniks, deva 3 l/ha
apstrādes Fungicīds (1 reizi): 06.07.2013. Glorija, deva 2 l/ha,
Insekticīds: 06.07.2013. Proteus, deva 0.6 l/ha
Herbicīds: 11.07.2013. Pantēra, deva 1.5 l/ha
Fungicīds: (2 reizi): 20.07.2013.Infinito, deva 1.6 l/ha,
Fungicīds: (3 reizi):02.08.2013. Infinito, deva 1.6 l/ha,
ALBIT 1.smidzinājums - 27.jūnijā
2.smidzinājums -11.jūlijā
Ražas novākšana Izmēģinājuma lauciņi novākti ar rokām

Analīzes Pēc ražas novākšanas bumbuļi nomazgāti un svērta raža no katras
vagas izraktajam paraugam. Pēc tam vienas šķirnes katra varianta
paraugi apvienoti un izveidots vidējais paraugs. Tam noteikts preču
produkcijas iznākums un cietes saturs, kā arī aprēķināta cietes
raža.


Datu apstrāde Microsoft Exscel, izmantojot vienfaktora dispersijas analīzi ar
atkārtojumiem.

PRIEKULI, 2013

   1   2   3   4   5   6   7   8