Page 1 - Atskaite 2013 Albit
P. 1


APP Valsts Priekuļu Laukaugu selekcijas institūts

BIOLOĢISKAS IZCELSMES PREPARĀTA 'ALBIT'
*
EFEKTIVITĀTE KARTUPEĻU STĀDĪJUMOS

Pasūtītājs: SIA 'AGROAIBIT'
Izpildītāji:

APP Valsts Priekuļu Laukaugu selekcijas institūts
ļ\
Dr.agr. Arta Kronberga

Mg.agr. Aina Kokare

APP Valsts Priekuļu laukaugu selfekcijas institūts


PRIEKUĻI, 2013
   1   2   3   4   5   6